Collection: Trakelium

Trachelium adalah bunga saka yang berasal dari rantau Mediterranean, terutamanya negara Portugal. Nama botaninya ialah Trachelium Caeruleum dan ia adalah sebahagian daripada keluarga Camanulaceae, sama seperti Campanula . Ramai yang lebih mengenali bunga ini sebagai Blue Throatwort. Nama panggilan ini berasal dari amalan kuno menggunakan bunga ini untuk merawat sakit tekak dan penyakit tekak yang lain.

0 products

No products found
Use fewer filters or remove all

Product Information