Nilai kami

Di tengah-tengah budaya bertenaga Pudu Ria ialah satu set kepercayaan teras, membimbing dan menyatukan tindakan dan tingkah laku kita. Nilai kita adalah asas kepada semua yang kita lakukan dan setiap tindakan yang kita ambil.

Our Values

At the heart of Pudu Ria’s vibrant culture is a set of core beliefs, guiding and unifying our actions and behaviors. Our Values are the foundation of everything we do and every action we take.

  • Kami inovatif

    Kami berhasrat untuk mencipta pengalaman, produk dan perkhidmatan yang mempunyai nilai berkekalan untuk pelanggan kami.

  • Kami menyampaikan kebahagiaan

    Kita semua tentang ilmu kebahagiaan. Ia berada di tengah-tengah semua yang kita lakukan. Kami mencarinya, menemuinya, berkongsinya, memberikannya, merasainya, menyampaikannya, memupuknya.

  • Kami sangat mengambil berat

    Kepercayaan adalah sebahagian besar budaya kita, di mana kita mempercayai satu sama lain secara tersirat untuk melakukan apa sahaja yang perlu dilakukan untuk memastikan kita berfungsi pada kapasiti maksimum.

Jawatan Yang Tersedia

Lihat pembukaan kerja kami, kekosongan jawatan dan mohon terus dalam talian.

Pekerja Am

Kami sedang mencari Pekerja Am untuk menjalankan tugas buruh manual dan menyokong operasi di tapak kerja.

Tanggungjawab:

• Kumpul sampah, serpihan dan sisa lain untuk memastikan tapak bersih dan selamat.
• Bersihkan permukaan berdebu dari tapak kerja dan produk
• Tugas sokongan lain, apabila diperlukan.

Keperluan:

• Sikap positif terhadap pekerjaan

Mohon sekarang

Gaji: RM1,500 - RM1,800/bulan